O Cenách za rozvoj české Wikipedie

Ceny za rozvoj české Wikipedie jsou aktivita sdružení Wikimedia Česká republika ve spolupráci s Českou spořitelnou jako generálním partnerem a s firmami Microsoftknihkupectví Neoluxor. Ceny chtějí motivovat wikipedisty k psaní a zlepšování článků na vybraná důležitá témata, přitáhnout nové autory na Wikipedii a odměnit dobrou práci nejlepších přispěvatelů.

Čtvrtý běh Cen za rozvoj české Wikipedie proběhne od 13. června 2011 do 16. října 2011 a pro nejlepší autory jsou určeny hodnotné odměny. Účastnit se může každý registrovaný wikipedista – přihlásí se prostě tím, že podstatně vylepší některý z vybraných článků.

Doprovodnou akcí čtvrtého běhu Cen za rozvoj české Wikipedie je program pro začínající wikipedisty.

Průběh

Pravidla

Pravidla programu pro začínající wikipedisty

Ceny

Porota může rozhodnout o dělení cen, bude-li více laureátů, případně o neudělení cen, pokud se nesejde dostatek článků na potřebné úrovni. Zbylé ceny se převedou do následujícího běhu Cen.